Praatplaat of infographic: wat is het verschil?
2 min. leestijd

Praatplaat of infographic: wat is het verschil?

Je hebt een goed verhaal te vertellen, en dat wil je graag visueel doen. Overzichtelijk, inspirerend, verhelderend. Dan kun je een praatplaat maken. Of een infographic. Maar wanneer gebruik je nou welke? Wat is het verschil? En maakt het uit of je ‘m tekent of juist grafisch vormgeeft?


Waarom je een praatplaat gebruikt

Een praatplaat is een visual die helpt je verhaal te ondersteunen. Vaak is dat bij een verhaal dat je live vertelt, zoals in een bijeenkomst of sessie. Zo’n plaat is een visueel overzicht dat op een samenhangende manier laat zien hoe je verhaal in elkaar steekt. Hoe zaken zich tot elkaar verhouden, of wat de stappen zijn in je verhaal.

In een praatplaat overheerst het visuele, hoewel er ook teksten bij (kunnen) staan. Je kunt zo’n praatplaat alleen niet duiden zonder het bijbehorende verhaal.

Een praatplaat is handig bij een presentatie of gesprek.

Het is een visual die ‘open’ oogt, waardoor je makkelijk ook van het ene deel naar het andere kunt springen - en weer terug. Het voordeel van zo’n plaat is dat je toehoorder daardoor je verhaal beter onthoudt en begrijpt.

Je kunt een praatplaat gebruiken bij o.a.:

  • je visie op een bepaald thema
  • het opstarten van een project of programma
  • gesprekken met betrokkenen in een project
  • het uitleggen van een methode of plan
  • het begeleiden van veranderingen, bijvoorbeeld door de uitgangspunten of randvoorwaarden in een praatplaat te verwerken

En wanneer gebruik je een infographic?

Kern van een infographic is dat je die zelfstandig moet kunnen lezen. Er staat meer tekst in (omdat je daarmee het verhaal kunt volgen) en er is meestal een duidelijke leesvolgorde. Infographics zijn vaak grafisch vormgegeven, zeker als je ze gebruikt om data inzichtelijk te maken (hoewel je steeds meer infographics ziet die niet alleen data ‘verbeelden’). Je ziet vaak de ‘feiten en cijfers’ er in terug.

Je kunt een infographic gebruiken bij o.a.

  • feiten, cijfers en (financiële) resultaten, rapportage
  • het uitleggen van een werkwijze of proces (vooral als het lineair moet worden ‘gelezen’)
  • het visualiseren van onderzoeksresultaten

En ja, er is een grijs gebied, waarbij een visual het uiterlijk van een praatplaat heeft (getekend, met een losse structuur) maar gelezen kan worden als een infographic, omdat er genoeg verklarende tekst in staat om het te begrijpen zonder verdere toelichting.

Hoe kies je wat het beste is?

Of je een praatplaat of infographic gebruikt, hangt van een paar zaken af:

  • je doel (informeren -> infographic, enthousiasmeren of inspireren -> praatplaat)
  • ga je het verhaal er bij toelichten (praatplaat), of moet het zelfstandig gelezen en begrepen kunnen worden (infographic)?

De uitwerking kun je vervolgens tekenen of grafisch vormgeven.

Meer feiten en cijfers vraagt eerder om een grafische uitwerking, een overzicht waarbij niet alles ‘in beton gegoten’ is leent zich voor een getekende versie.

Wil je hier meer over weten? Of een praatplaat of infographic laten maken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!