Privacyverklaring StiftShift

In deze privacyverklaring lees je hoe ik (Marjolein van Braam Morris, eigenaar van StiftShift - Marjolein van Braam Morris CTA) omga met de bescherming van je persoonsgegevens. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Ook vind je hier hoe lang ik gegevens bewaar en hoe ik ze beveilig. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via marjolein@stiftshift.nl

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik me aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG").  Deze Privacyverklaring heeft betrekking op deze website, www.stiftshift.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 juni 2023

Gebruik van persoonsgegevens

Als jij gebruik maakt van deze website en de diensten die ik daarop aanbied, dan kun je persoonsgegevens met mij delen. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die jij direct met mij deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Welke gegevens worden verzameld

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, dan kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF's)
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over je activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (als je een bestelling doet)

Met welk doel verzamel ik gegevens

 • Het afhandelen van je bestellen en betaling
 • Verzenden van je gratis e-book of andere digitale content
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn diensten uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Marjolein van Braam Morris | CTA analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • Marjolein van Braam Morris | CTA verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. 

Ik verzamel je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ik het heb vastgelegd, of welke termijnen ik van de wet moet aanhouden. Voor mijn administratie en de bijbehorende facturen geldt wettelijk een bewaartermijn van 7 jaar.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk, en je kunt verzoeken om die gegevens te rectificeren of te wissen. Als je dat wilt, kun je direct contact met mij opnemen via info@marjoleinvanbraammorris.nl. Ik zorg er voor dat ik je een kopie bezorg van de gegevens die ik over je verwerk. Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Ik zal je gegevens niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of je organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Ik kan je gegevens met de volgende derden delen:

 • CRM systeem
 • Boekhouder 
 • Mailservers
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten 

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan ik je gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik  de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten (die ik zoveel mogelijk vermijd) zorg ik er voor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan ik je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Deze statistieken worden gebruikt om mijn diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren.

Cookies

Ik wil je graag op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op deze website gebruik van verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver als je van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gebruik de help-functie van je browser om op te zoeken hoe je dat doet.

Beveiliging

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn.

 

Heb je nog vragen? Stel ze me gerust via marjolein@stiftshift.nl